Tрета сесия на групата за родители на малки деца

Tрета сесия на групата за родители на малки деца

Да говорим за чувствата е трудно както на нас възрастните, така и на детето. Да ги разпознаем, назовем и управляваме, да разпознаем мислите, които пораждат. Ако сме честни, ще си признаем, че за нашето поведение винаги има причина – осъзната или не.

За връзката между чувства, мисли и поведение си говорим в трета сесия на групата за родители на малки деца, която се провежда от 06.11 до началото на февруари 2013 г. в Центъра за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в София. Родителите се учат да наблюдават вербалните и невербалните послания на децата, защото разпознаването на емоциите е сложно, но и важно, за да можем да общуваме позитивно с детето и хората около себе си.