Трета международна среща по Hands up

Трета международна среща по Hands up

На 26 - 27.03. 2018г. в Брюксел се проведе третата международна среща по проект "Ръцете горе за ефективно премахване на телесното наказание над деца" с участието на организации от Португалия, Испания, Германия и България.

През първия ден партньорите дадоха обратна връзка за работните пакети и дейности, а на втория -  всеки екип представи националните доклади за оценка и националните планове за действие в Европейския парламент.

Проектът „Hands up” бе представен в Европейския парламент от Емилио Пучио, координатор на Интергрупата по правата на детето. На срещата присъстваха и евродепутати.