Техническо задание за логистична услуга

Техническо задание за логистична услуга

ИСДП обявява процедура за избор на доставчик на логистична услуга, съгласно приложения текст.