СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО

СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО

 

Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона, е инициативата, с която Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС /  – Шумен ще се включи в Националния информационен ден за осиновяването. Така сдружение ИСДП, чрез КСУДС, става част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.

 

Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – ръководител на екип в КСУДС ще отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния етап от живота си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете.

Срещата ще се проведе на 26 септември, 2014 година от 11 часа в КСУДС – Шумен.

Комплекса за социални услуги продължава своята работа за обучение на кандидат – осиновители.

Отворена остава и групата за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване в групата се подават до Директора на КСУДС – Шумен.

Специалистите н КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.

 

Координатите за контакти с всички специалисти от КСУДС са:

054 850 777

e-mail: ksu_sh@abv.bg