СЪОБЩЕНИЕ/ ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ/ ПОКАНА

Група за родители

Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец октомври 2014 г. ще стартира група за Позитивно Родителстване.

 

За кого?

Групата е предназначена за родители/лица полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите, в т.ч. осиновителски семейства, приемни семейства, възрастни от разширеното семейство, участващи в процеса по отглеждане и възпитание на деца;

 

Същност и Цели:

Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи процеса родителство, посредством интерактивно обучение, базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля, като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработени от д-р Томас Гордан. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето без употреба на насилие, като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии.

 

Кой?

Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.


Водещи принципи

  • Конфиденциалност;
  • Толерантност;
  • Зачитане личността на родителя и детето;
  • Неосъждане

 

Кога?

За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се проведе в сградата на Център за обществена подкрепа (ул. „Пиротска” № 175) в три почивни съботи от месец октомври , както следва:

  • 11ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч.
  • 18ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч.
  • 25ти октомври 2014 г., събота от 10.00 до 13.30 ч.

Желаещите да вземат участие в група за Позитивно Родителство могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП. Можете да заявите желание за включване в групата и на място в някой от двата Центъра.

Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор.

  • Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026
  • Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38

ЗАПОВЯДАЙТЕ!