Световения ден за борба с насилието над деца

Световения ден за борба с насилието над деца

Мисията: Комплекса за социални услуги за деца и семейства като институция, която

работи за защита правата на децата, за седма поредна година насочва вниманието на общността към 19 ноември – Световения ден за борба с насилието над деца и 20 ноември – денят, в който преди 22 години е приета Конвенцията на ООН за защита правата на децата.

Активно екипът на КСУДС работи за подкрепа на деца жертви на насилие и свидетели на пресъпление, с родители, за ранна превенция на насилието.

Наши партньори са Община Шумен, РД СП, Отделите за закрила на детето, ОД на МВР, училища от Шумен.

Световения ден за борба с насилието над деца премина под мотото „Всяка детска съдба има име! Не на насилието!".

Повече от 40 ученици от училища в Шумен се включиха в конкурса за есе, рисунка и колаж, който се проведе в две възрастови групи: от 7 до 12 години и от 12 до 18 години.

Награждаването на победителите в конкурса се проведе на тържество в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на 18 ноември. Изложба на творбите и още…. социална анимация – игри с децата и беседа за превенцията и борбата с насилието, са други интересни моменти, които преживяха заедно децата, социалните работници и партньорите на Комплекса.

Своите послания за насилието над деца, чрез есета и рисунки отправиха ученици от шуменски училища и от Основните училища в село Градище и село Царев брод.

С дейностите, посветени на Световния ден за превенция на насилието над деца Комплекса поставя началото на поредица от прояви, които ще бъдат част от Националната Кампания на Сдружение ИСДП «Престъпни ласки». Кампанията стартира на 22 ноември, 2011 година.