Съвет на потребителите в ЦОП София

Съвет на потребителите в ЦОП София

 

Център за обществена подкрепа – София се стреми постоянно да повишава качеството на предлаганите социални услуги. В тази връзка на 17.10.2012г. /сряда/, от 16.00ч. ще се проведе Съвет на потребителите.

Това е формат, в който родителите ще имат възможност да споделят обратна връзка и да дадат предложения по предоставяните им услуги. Ще бъдат представени две от програмите за работа с родители, разработени от специалисти на ИСДП и международни партньори. Това са програми, които са ориентирани към родители на малки деца /0-6г./ и родители на тийнейджъри, които предоставят възможност родителите да тренират уменията си за активно слушане и общуване с децата си, да се запознаят с методи за позитивно родителстване и справяне с неприемливото детско поведение.