Съвет на потребителите към КСУДС

 Съвет на потребителите към КСУДС

СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ШУМЕН НАПРАВИ ПЪРВА СБИРКА ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

Координатор на работата на Съвета е социалният работник от КСУДС Даниела Илиева.

И през тази година потребители на социални услуги ще се събират периодично да дават обратна връзка за качеството на предоставяните социални услуги, да обсъждат идеи да подобряване на работата, както и за развитието на социалните услуги, съобразено с потребностите на преките потребители.

„Най-добрата обратна връзка за нашата работа са клиентите, тези които реално получават подкрепата на специалистите от КСУДС, ето затова е необходимо социални работници, деца и родители да обединим усилията си и непрекъснато да търсим повишаване на качеството на работа и взаимодействието помежду ни", сподели Директорът на КСУДС Венета Господинова.

На първата сбирка присъстваха и ръководителите на сектор „Подкрепа на детето", ръководител сектор „Подкрепа на семейството" и ръководителя на екипа по Приемна грижа.