Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон

Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон

Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон

На 7 и 8 декември 2011г.в гр. София се проведе супервизия по случаи на насилие над деца, с водещ г-н Винсент Рамон – социален работник с над 20 годишна професионална практика в Лил, Франция.

Понастоящем г-н Рамон е консултант към Националната Асоциация по приемна грижа.

За супервизия бяха поставени случаи от колегите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, Кризисен център към Сдружение „Самаряни" и Център за обществена подкрепа, гр. София.

В допъленение г-н Винсент Рамон разказа за начина на протичане на супервизията в помагащите институции/организации в Лил, както и сподели своя опит при участие в групови супервизии.

Тази обмяна на опит и споделяне на практика са част от проект „Детство без насилие", който се реализира от Сдружение ИСДП в рамките на партнъорство с 5 организации от страните Полша, Литва, Латвия, Молдова и Украйна. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фондация ОУК, Швейцария.