Супервизия на приемните семейства в област Перник

Супервизия на приемните семейства в област Перник

На 22.02.2011 г. в Областен център по приемна грижа гр. Перник се проведе поредната супервизия на приемните семейства в Пернишка област. Четири приемни семейства предложиха и разискваха един от най-болезнените

за тях аспекти на услугата приемна грижа – контактите на детето с биологичните родители. Приемните семейства споделяха проблеми и търсеха решение за резултатни стъпки към реинтеграция на детето, търсеха измеренията на своята роля в този процес.

Супервизията бе водена от д-р Надя Стойкова – изпълнителен директор на ИСДП. В обсъжданията участваха и ръководителят на проекта "Развитие на приемната грижа в България" Румена Търева и екипът на ОЦПГ- Перник.