Супервизия на приемни родители в ОЦПГ- Шумен

Супервизия на приемни родители в ОЦПГ- Шумен

На 13.07.2010 г. в областен център по приемна грижа – Шумен беше проведена групова супервизия на приемни родители от доц. Нели Петрова – председател на Управителния съвет на Института по социални дейности и практики /ИСДП/

 

От страна на приемните семейства беше предложено да се разгледа казус, в който приемна майка се разделя с приемното дете след четири години грижа за него. Обсъдени бяха раздялата, трудностите в адаптацията на детето в семейството на осиновителите, както и ролята на приемния родител в този процес.

Приемните родители оцениха супервизията като интересен и полезен метод за подкрепа.