Супервизия с приемни родители в ЦОП-ИСДП

Супервизия с приемни родители в ЦОП-ИСДП

 

 

На 10.09.2013г.в ЦОП- ИСДП бе проведена Супервизия с приемни родители. Водещ на срещата беше специалист от ИСДП Елена Манасиева.

Бяха обсъдени въпроси свързани с общуването с приемните деца, като акцент бе поставен върху разговорите с децата за произхода им, как да разпознават и реагират на фантазиите им. Също как да се организират срещите с биологичните родители и какво би могло да се случи тези срещи.

На 24.09.2013г. от 10.00ч. ще се проведе Лаборатория с Приемните родители на тема „Как да мотивираме децата да учат.”