Супервизии в КСУДС - гр. Пазарджик

Супервизии в КСУДС - гр. Пазарджик

 На 17.06.2010г. се проведоха една групова супервизия, две индивидуални супервизии на социални работници от КСУДС- гр. Пазарджик и една супервизия с майка приемен професионален родител. Супервизиите бяха направени от доц. д-р. Нели Петрова –Димитрова.