Стартира провеждането на държавна практика в КСУДС - гр.Пазарджик 11.03.2011

Стартира провеждането на държавна практика в КСУДС - гр.Пазарджик 11.03.2011

 В Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик стартира провеждането на държавна практика на студенти от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Студентите ще са на няколко групи и всяка група ще се запознае подробно с дейността на комплекса.