Стартира поредица от обучения за персонала в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

Стартира поредица от обучения за персонала в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

На 23.09.2008 г. Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и с подкрепата на „Дете и пространство",

започва поредица от обучения на персонала в услугата Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.

Първата група е новоназначения персонал в ЦНСТ – гр. Русе, където ще бъдат настанени деца от дома в с. Могилино. В обучението ще се включат социални работници от Отдел „Закрила на детето" – Русе, ДДПВ „Надежда" и ДМСГД в града.

Обученията са по поръчка на УНИЦЕФ и са с продължителност 11 месеца. Предвижда се да бъде обучен персонала от още четири „малки къщички" в градовете Русе, Варна, София.