Стартира обучителен курс за кандидат-осиновители в гр. Перник

Стартира обучителен курс за кандидат-осиновители в гр. Перник

  На 10. 11. 2010 г. в Областния център по приемна грижа в гр. Перник стартира обучителен курс за кандидат-осиновители. Бъдещите осиновители ще се подготвят за родителство, ще усвояват позитивни възпитателни

умения и знания.Обучението се провежда от социални работници в ОЦПГ – Перник.