Стартира нова програма за превенция на насилието между ученици

Стартира нова програма за превенция на насилието между ученици

Пилотиране на програма за превенция на насилието в училище по проект REVIS в България: Децата споделиха, че положителните взаимоотношения са важни за тяхната мотивация и вдъхновение

През декември стартира пилотиране на програма за промяна на нормите водещи до насилие в училище в България. Проектът ще се реализира в 10 училища, които паралелно ще работят с децата за промяна и постигане на по-сигурна и безопасна среда. Проект „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст" стартира в две училища в  София и Ловеч, а от месец януари и още няколко училища в Шумен и София.

Фасилитаторите от училищата поведоха младите хора на пътешествие, в което те ще изучават социалните норми, свързани с насилието над деца в училище и в общността. С помощта им и активното участие на децата те ще идентифицират тези от тях, които водят до насилие и ще изградят позитивни норми, с помощта на които ще преодоляват насилието. Интересното в този формат е че отваря пространство за мнението на децата и самите те говорят по темата и достигат до изводи и заключения, които са свързани пряко с тяхното училище, където те прекарват голяма част от деня си.