Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието"

Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието

На 08.11.2010 г. в КСУДС в гр.Пазарджик стартира мобилна социална работа. Във връзка с осъществилата се кампания „Промоция на образованието" Комплексът изиска списък от община Пазарджик относно деца от общината, които подлежат на задължително обучение през учебната 2010/2011г,

но съществува риск да отпаднат от училище. В провеждащата се мобилна социална работа в Комплекса са включени социални работници от двата сектора. По предварително изготвен график социалните работници имат за задача да извършат обход в селата от община Пазарджик и да установят риска от отпадане от образователната система при децата.

През седмицата бяха направени посещения и проведени срещи с ръководството на ОУ „Стефан Захариев" град Пазарджик, ЦДГ „Върбица" град Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Ивайло, ЦДГ „Детелина" с. Черногорово относно получаване на адресна регистрация на семействата на децата. В последствие бяха извършени посещения на адрес, където се проведоха срещи и разговори с родителите на децата или техни близки, роднини и съседи, относно получаване на актуална информация за посещението на детето в училище, причините поради, които не ходи на училище и установяване на риска от отпадане от образователната система. Мобилната социална работа ще продължи през целия месец ноември.