Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта

Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта

Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта

Сдружение Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Областния център по приемна грижа в Шумен

започва кампания, насочена към насърчаване на семейства от гр. Шумен и областта да станат приемни родители на деца с увреждания.

Около 50 деца с увреждания в област Шумен към момента се нуждаят от приемни родители. Зрителни проблеми, различна степен на умствена изостаналост, затруднения в двигателното развитие, детска церебрална парализа са най-честите им заболявания и проблеми.

От старта на Проект „Семейство за всяко дете" към настоящия момент 17 деца с увреждания са поверени на грижите на приемни родители от гр. Шумен. От тях, 6 деца са изведени от ДМСГД; 7 деца са изведени от ДДМУ "Калинка" с.Васил Друмен; 3 деца са изведени от родните си семейства и 1 дете е изведено от ДДЛРГ "Детелина".

Подкрепата, която ще получат приемните родители на деца с увреждания е: осигуряване на постоянно обучение; индивидуална подкрепа на ключов социален работник; група за взаимопомощ на приемни родители; материална помощ за посрещане на специфичните нужди на детето; съдействие за консулти с медицински специалисти; предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане" за специализирана подкрепа във връзка с нуждите на детето; заместваща приемна грижа при ползване на редовен годишен отпуск; съпътстващи социални услуги.

До този момент в Област Шумен са утвърдени 119 приемни семейства, на които са поверени грижите за 123 деца. В областния град Шумен броя на приемните семейства е 51, които се грижат за 52 деца. Петнадесет /15/ новородени бебета са настанени в приемни семейства.

Старта на кампанията подкрепиха представители на АСП, Община Шумен и Община Нови Пазар, Ани Салич като посланик на добра воля на UNICEF и други партньори.

Голяма подкрепа за развитието на приемната грижа в Областта оказват и медиите в Шумен.