Стартира Кампания по приемна грижа в КСУДС - гр. Пазарджик

Стартира Кампания по приемна грижа в КСУДС - гр. Пазарджик

На 11.05 2011г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик стартира Кампания по Приемна грижа.

 

Целта на провежданата кампания е да бъде повишена чувствителността на обществото към децата в институциите и да бъде представена същността на услугата „Приемна грижа".

Целевата група на настоящата кампания са:

· безработни семейства на територията на Община Пазарджик

· работещи семейства

· пенсионери

· семейства с пораснали деца

В рамките на кампанията са заложени провеждане на информационни срещи на територията на Община Пазарджик. По време на кампанията ще се проведе Пресконференция и Ден на отворените врати, където всички заинтересовани лица могат да получат подробна информация по същността на „Приемната грижа".