Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури

Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури

 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

 

 

На 1 септември 2013 Институт по социални дейности и практики стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури. Проектът се финансира от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество и е на обща стойност 71 820. 50 лв.

Целеви регион на проектните дейности е област Видин, като те ще се реализират в рамките на 18 месеца – от 1 септември 2013г. до 28 февруари 2013г.

Съгласно международните стандарти е необходимо правосъдието за деца да въвежда принципa за гарантиране на най-добрия интерес на детето.

Проектът цели засилване ролята на неправителствените организации в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, като се стреми:

  • да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата; подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти;
  • да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.

 

Тези конкретни цели ще се постигнат чрез изграждане на сътрудничество между институциите и НПО в област Видин, разработване на пакет от интегративни услуги по  гарантиране на правата на детето, участник в правни процедури и предоставянето им в  съответствие с разработените методики в рамките на шестмесечен пилотен период. В рамките на услугите ще бъдат подкрепени 30 деца и 20 семейства, като за реализиране на дейностите по подкрепа ще бъдат 15 специалисти от област Видин.

Проектът е изцяло иновативен, доколкото се опитва да подкрепи държавата в намирането на механизми за прилагане на международни стандарти, каквото е дружелюбното към децата правосъдие. Ще бъде направен опит да се регламентира практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление, както и да се създаде пакет от междусекторни (интегративни) услуги.