СТАРТИРА ГРУПОВАТА РАБОТА ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

СТАРТИРА ГРУПОВАТА РАБОТА ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

СТАРТИРА ГРУПОВАТА РАБОТА ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

През месец октомври Институт по социални дейности и практики стартира груповата работа с родители по

специализираната програма, разработена в рамките на финансирания от Министерството на правосъдието Проект „Отново родители". Програмата се реализира от екип специалисти в Центъра за обществена подкрепа, на ул. „Пиротска" № 175, гр. София. Посредством ролеви игри, дискусии и презентации, родителите ще повишат уменията си да общуват с децата си по позитивен начин, както и да разрешават конструктивно проблемите от ежедневието си. Времето, в което се провежда груповата работа е съобразено с трудовата заетост на родителите.