Стартира групова работа с родители

Стартира групова работа с родители

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен Стартира групова работа с родители на деца от 0 до 6 години.

         Очакването на бебе е свързано с много емоции

 и обикновено те са положителни

Но каква е изненадата ни, когато видим нашето мъниче

да се тръшка насред улицата или магазина?

Даваме всичко от себе си,  Какво искаме ние и какво иска детето в този момент

                   но нещо все не му достига.                 

                   Това често е вбесяващо...     

                                                                                                                         

"Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници"

Благодарение на участието си в групата родителите ще:

  • получат яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности;
  • могат по-добре да разпознават мотивите за своето поведение;
  • придобият умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции;
  • разширят и усъвършенстват възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитават децата си без насилие;
  • се запознават и ще могат да упражняват нови, по-благоприятни за детето модели на поведение

Програмата е с продължителност 12 часа (6 сесии по 2 часа).
За участие в обучение е необходимо да подадете молба в свободен стил, където  да мотивирате желанието си за включване.
Заявленията се приемат:
    -    всеки делничен ден от 09:00-17:30 на място в сградата на КСУДС, на адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев” 10
    -    на електронния адрес на КСУДС: sh_ksu@abv.bg