Стартира група за Позитивно родителство в ЦОП

Стартира група за Позитивно родителство в ЦОП

Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юни 2014 г. ще стартира група за Позитивно родителство.

 

Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи обучението на родители, което е базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработена от Томас Гордън. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето, без употреба на насилие като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии.

Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.

За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се проведе в три почивни съботи от месец юни, както следва:

Време на провеждане

Място на провеждане

07 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч.

16 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч.

14 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч.

21 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч.

Сградата на Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175

 

 

Желаещите да вземат участие в група за Позитивно Родителство могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга „Групова работа с родители за повишаване на родителските умения” в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП или  да подадат молба до директора на ЦОП за ползването на услугата като самозаявили се клиенти.

Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор.

  • Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026
  • Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38