Стартира група за позитивно родителстване в КСУДС в гр. Пазарджик

Стартира група за позитивно родителстване в КСУДС в гр. Пазарджик

На 23.03.2011г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик стартира група за позитивно родителстване с родители, чиито деца са възпитаници на СОУ „Георги Бенковски".

В групата са включени родители на деца от 7 до 14 годишна възраст. Групата ще се провежда веднъж седмично в сградата на Комплекса. На срещите родителите ще имат възможност да споделят и обсъждат трудностите, които срещат при възпитанието на децата си. Ще имат възможност да се учат как да опознават децата си по-добре, да общуват по-лесно с тях и да показват любовта си, като в същото време поставят ясни правила и ограничения.