Стартира група за ,,Майки и бащи, отглеждащи сами децата си"

Стартира група за ,,Майки и бащи, отглеждащи сами децата си

На 08. 01. 2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група „Майки и бащи, отглеждащи сами децата си". Групата обхваща клиенти, настанени в КСУДС и се повежда веднъж седмично.

 

На 12. 01. 2010г. екипът на сектор „Услуги и подкрепа на детето" на среща направи преглед на План 2010г. за сектора. Беше изготвен график за мобилна социална работа за популяризиране на услугата „Училищна подкрепа", която предлага КСУДС – гр. Пазарджик. Мобилната социална работа ще се проведе на територията на всички начални основни училища в град Пазарджик, общо 13 на брой. Целевата група, която ще обхваща услугата са деца от втори до шести клас. Заниманията ще се провеждат в сградата на Комплекса четири дни в седмицата.