Стартира група по „Семейно планиране за деца в риск" в КСУДС в гр.Пазарджик

Стартира група по „Семейно планиране за деца в риск

  На 01. 07. 2010г. в КСУДС в гр. Пазарджик стартира група по „Семейно планиране за деца в риск" с Кризисен център за деца жертва на трафик и насилие.

В груповата програма са заложени 5 сесии, в които са включени теми и провеждане на дискусии по въпросите за юношеството, здравословния начин на живот, превенция на нежелана бременност и др. Участие взимат 6 момичета на възраст от 14 до 16г. Сесиите се провеждат всеки петък с продължителност на една сесия от 90 минути.