Стартира ателие ,,Вече съм голям" в КСУДС Пазарджик

Стартира ателие ,,Вече съм голям

  На 07.07.2010г. в сградата на Комплекса стартира ателие „Вече съм голям". Целта на ателието е формирането на социални умения, усвояване на техники за общуване, споделяне, повишаване на социалната компетентност. Ателието е предназначено за ученици от 5 до 8 клас.