Стартира кампанията "Лоши традиции"

Стартира кампанията

Кампания „Лоши традиции”

 Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца!

Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват!На 9 юли от 16,00 часа Институтът за социални дейности и практики даде начало на информационната кампания „Лоши традиции“. Събитието се откри в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ София от професор Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация и доцент Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.

 

 

На разположение и в помощ на родителите бяха следните ателиета  – „Без шамар“ – за бъдещи и млади родители; „Позитивно родителство“ – за родители на тийнейджъри; „Заедно като родители, макар и разделени като двойка – възможно ли е да го постигнем“.

 

Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.

 

Кампанията е насочена към родители, деца и професионалисти, работещи в сферата /учители, педагози, психолози и др./. Целта е повишаване на обществената чувствителност към негативните последици от малтретирането на деца, а така също повишаване информираността на родителите и съдействие за справяне с трудностите на родителството без насилие и унижение към децата.

 

Официален партньор в кампанията е Българската педиатрична асоциация.


В рамките на събитието беше представен стартиращ проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”.