Становище на неправителствени организации

Становище на неправителствени организации

Като организации, които активно и дългосрочно работят за правата на децата, за решаването на важни социални проблеми, за създаването на по-добра среда за благотворителност и гражданска ангажираност в България,

ние приветстваме идеята медиите чрез предаванията си да популяризират и подкрепят обществени каузи.

В предаването VIP Brother обаче, въпреки големия потенциал, наблюдаваме пропуски, които могат да рефлектират негативно върху избраните каузи.

Повече информация виж тук.