СТНОВИЩЕ НА ИСДП ПО ПОВОД СТАЧКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

СТНОВИЩЕ НА ИСДП ПО ПОВОД СТАЧКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

 

СТНОВИЩЕ НА ИСДП ПО ПОВОД СТАЧКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

       Екипът на Институт по социални дейности и практики смята, че социалната работа е помагаща професия, която изисква много усилия, много личностни ресурси и висока компетентност. Като такава, тя следва да заеме своето достойно място и да получи необходимия обществен респект. В настоящия момент проблемите са сериозни и в сферата на компетентността на социалните работници и в сферата на отношението на обществото към професията. Като организация, в която работят повече от 80 социални работници ние заявяваме, че качеството на помощта зависи на първо място от  професионализма на социалните работници и от условията на труд.

     Ето защо ние приемаме стачката на социалните работници в страната като сигнал за остротата на проблема и призоваваме той да се разглежда в неговата цялост: въвеждане на професионални стандарти за социалната работа, базирани на високи компетенции и ценности и значително повишаване на възнагражденията, обвързано с тяхното покриване. Даваме си сметка, че мотивацията е свързана директно с условията на труд, но ни се иска да избегнем риска, който се получи при учителската стачка  - въпросите за качеството на работата на учителите да останат назад.

София, май 2012 г.