Стажове в Шумен за специалисти от Трявна

Стажове в Шумен за специалисти от Трявна

Стажовете са в рамките на една седмица или (пет работни дни) и всеки, който стажува е прикрепени към социален работник или възпитател. Стажантът работи от 09.00 до 17.30 часа. За всеки стажант ще има разработена индивидуална седмична програма, която ще трябва да се изпълни. Стажантите е необходимо да изготвят доклад до ИСДП за проведените стажове.