Стажантски работни места

Стажантски работни места

Институт по социални дейности и практики има обявени свободни стажантски работни места в бюра по труда
по Проект „Ново начало – от образование към заетост”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
на Агенция по заетостта

По тази програма могат да кандидатстват:
младежи до 29 годишна възраст;  завършили средно специално или висше образование (дипломирани); без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище; регистрирани в Бюрото по труда по местоживеене

За централен офис – гр. София местата са обявени в бюро по труда „Възраждане”:
  1. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 1 работно място, изискване за висше образование в сферите на социалните дейности и/или мениджмънт, умения за работа с компютър, владеене на английски език
   2. Технически организатор  – 1 работно място, изискване средно образование, умения за работа с компютър, ползване на чужд език

За Център за обществена подкрепа – гр. София  местата са обявени в бюро по труда „Люлин”:
   1. Специалист социални дейности – 2 работни места, изискване за образование висше магистър социални дейности, социална педагогика, социална работа с деца и семейства, социална работа с деца с поведенчески проблеми, семейно консултиране
    2. Психолог – 2 работни места, с изискване за образование висше магистър психология.

С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор за 6 месеца, както е предвидено в програмата.