Срещи с кандидати за приемни родители в София и София- област

Срещи с кандидати за приемни родители в София и София- област

Областният център по приемна грижа – София и София-област започна поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители. Първата среща се проведе в София на 18 март в Дирекция „Бюро по труда" – Сердика.

Последваха информационни срещи в Дирекция „Бюро по труда"- Своге и Пирдоп. На срещите присъстваха безработни лица и професионалисти от съответните дирекции.

В състоялата се дискусия заинтересованите получиха информация за видовете приемна грижа и по-специално за професионалната, за това как и къде могат да кандидатстват за приемни родители и какви документи е необходимо да подготвят.

Информационната кампания продължава, като предстоящите срещи са на 29.03.2010 г. в ДБТ – Сливница, на 30.03.2010г. в ДБТ - Изток.