Среща в АСП относно приемна грижа

Среща в АСП относно приемна грижа

Приемна грижа в София и в големите градове – реалност или предизвикателство?

Това беше въпросът, който се постави на среща между ИСДП, УНИЦЕФ и структурите по закрила,

която се проведе на 3 септември (петък) 2010г. в АСП/Агенция за социално подпомагане/. На срещата присъстваха преставители на Агенция за социално подпомагане, Регионалната дирекция за София град и Отделите за закрила на детето

Бяха обсъдени причините, които затрудняват реализирането на приемната грижа както в София, така и в по-големите градове в България. Липсата на една по-агресивна кампания, липсата на безработица, по-високият стандарт на живот, съответно - необходимост от повече средства за издръжка на едно семейство, както и недостатъчният човешки ресурс, който има в ОЗД са вероятните причини за състоянието на приемната грижа в София. Необходима е една по-задълбочена, целенасочена и комплексна работа на всички партньори в този процес, за да стене реалност приемната грижа и в по-големите градове, и особено в София.