Среща на приемни родители от град Шумен

Среща на приемни родители от град Шумен

На среща в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, приемните родители от град Шумен се запознаха с проекта на UNICEF – „Семейство за всяко дете".

Мая Грозданова – координатор на Проекта, представи целите на Проекта, които международната организация си е поставила.

Част от приемните родители заявиха своето желание и готовност да поемат грижата за бебета, изоставени от своите родители в Дома за медико-социални грижи за деца в Шумен /ДМСГД/. Родителите изведоха като трудност, че при настаняването няма да разполагат с така необходимите детско легло, количка и други основни консумативи.

На въпросите на приемните родители отговаряха социални работници от Отдела за закрила на детето и от Областния център по приемна грижа в град Шумен.

 

ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ШУМЕН

054/800430 ; 0895 522 449