Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик

Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик

На 27.04.2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе четвъртата по ред работна среща с педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик.

 

На срещата от страна на социалните работници от КСУДС бе представена група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделя, помагам, ставам по-добър", която се провежда два пъти месечно в сградата на КСУДС. Педагогическите съветници бяха запознати с формата на групата, както и очакваните резултати след нейното провеждане.

По време на работната среща пред педагогическите съветници бе представен и филма „Дом без име" на ИСДП. Взето бе решение на следващата работна среща да бъдат запознати и със съдържанието на филма „Излъгани".