Среща с педагогическите съветници от гр. Пазарджик

Среща с педагогическите съветници от гр. Пазарджик

 На 26.05 2010г. се проведе регламентирана среща с педагогическите съветници от училища в гр. Пазарджик. Целта на срещата беше педагогическите съветници да се запознаят с предстоящите през лято 2010г. летни ателиета и групови програми, които КСУДС организират.

Педагогическите съветници ще съдействат за набирането  и насочването на деца, желаещи да участват.