Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик

Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик

На 24.03.2010 се проведе първата работна среща за 2010г. с педагогическите съветници на територията на град Пазарджик. Срещата стартира с представяне на участниците.

След това водещите представиха целта на тази среща – изграждане на работна мрежа с педагогическите съветници с цел сътрудничество при работа с деца в риск, както и поставяне на актуални проблеми при образованието и възпитанието на децата.

На срещата беше обсъдено съвместните дейности, които биха могли да се реализират с цел превенция на отпадане от училище на децата. Бяха представени две от организираните дейности на КСУДС – лаборатория и информационни срещи, както и механизма на тяхното организиране и провеждане. Някой от педагогическите съветници споделиха, че лабораторията би била полезна, ако те имат затруднения при работата по случай. На срещата беше обсъдено също и необходимостта от присъствие на представители на О"ЗД" Пазарджик, с цел да се подобрява координацията при работата по случай. Също така се представиха и услугите, които предоставяме за родители, както и груповите програми.