Среща с педагогическите съветници от училищата в Пазарджик

Среща с педагогическите съветници от училищата в Пазарджик

 На 28. 04. 2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик се проведе среща с педагогически съветници от училищата в гр. Пазарджик.

Участниците в срещата обсъдиха кампанията за „Превенция на насилието". Проведе се и заключителната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с децата от Кризисен център – гр. Пазарджик.