Среща с местна телефизия "Фантиге" и КСУДС - Видин

Среща с местна телефизия

    На 23.02.2012 директора на КСУДС, съвместно с р-л сектор „Услуга и подкрепа на детето" популяризираха дейностите, които се осъществяват в Комплекса пред местната телевизия „Фантиге".

При проведеното интервю бяха обсъдени въпроси относно достъпа на клиентите до услугите, процедурите по които се кандидатстват за определена услуга и начина на работа в Комплекса.