Среща с Международни доброволци в КСУДС Пазарджик

Среща с Международни доброволци в КСУДС Пазарджик

На 08.02.2012 год. в КСУДС гр.Пазарджик се състоя среща с международни доброволци, които са част от проект на сдружение „Фокус" гр.Пазарджик.  Младежи от Литва Италия  бяха запознати със социалните услуги,

които предоставя Комплекса за социални услуги и разгледаха специализираната Синя стая за разпит на деца. За втора поредна година КСУДС ще включва международни доброволци в своите дейности за деца и родители. Отчитаме тази практика като много полезна за нашите клиенти, тъй като те имат възможност да разширят своето общуване, да развиват различни умения, да придобиват нови знания и да се чувстват приети.