Среща по приемна грижа в гр. Драгоман

Среща по приемна грижа в гр. Драгоман

На 16.08.2010г. се проведе работна среща между представители на Областен център по приемна грижа – София, представител на Отдел „Закрила на детето" и кмета на град Драгоман - г-жа Соня Дончева.

Беше обсъдена стратегията за информиране на общината относно доброволната и професионална приемна грижа. Г-жа Дончева изрази готовност за съдействие и препоръча на празника на града, 28 август, да бъдат раздавани информационни материали. Към момента в гр. Драгоман има две доброволни приемни семейства.