Среща на тематичната работна група към Eurochild ,,Деца в алтернативна грижа"

Среща на тематичната работна група към Eurochild ,,Деца в алтернативна грижа

 На 21.06.2011г. доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП взе участие в среща на тематичната работна група към  Еurochild "Деца в алтернативна грижа" в Брюксел. На срещата се обсъждаха преминали и предстоящи събития,

като особено място беше отделено на процеса на деинституционализация в България. Определено може да се каже, че "Цяла Европа сега нази гледа". Действително очакванията към България са много големи и е важна подкрепата на НПО за качественото реализиране на амбициозните намерения.