Среща на тема "Предоставяне на социални услуги от неправителствени организации за социална работа"

Среща на тема

 По покана на обучителен център „Човеколюбие" двама социални работника от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" в КСУДС в Пазарджик взеха участие в работна среща на тема "Предоставяне на социални услуги от неправителствени организации за социална работа".

На срещата имаше презентация от председателят на УС на Асоциацията на доставчиците на социални умения в общината. Във втората част на  срещата се проведоха две групови супервизии на случаи на Център „Човеколюбие" и Център „Бъдеще".