Среща с председателя на районния съд в Пазарджик

Среща с председателя на районния съд в Пазарджик

На 20.01.10г. се проведе работна среща с председателя на районния съд гр.Пазарджик. Срещата бе инициирана със заявка от председател на районният съд във връзка с ползване на специалисти психолози от КСУДС

за изготвянето на съдебно психологически експертизи по граждански и наказателни дела.