Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти

Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти

През месец септември 2012г. в рамките на проект Право на децата жертви на психологическа помощ и щадящи правни процедури  ИСДП и още беше подписано  споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти, работещи с деца жертви на насилие сформиране на мрежа от про­фесионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, както и създаване на устойчиво партньорство  със самите участници в обучението и с организациите, които те представляват. Колеги – социални работници и психолози преминаха  200 часово специализирано обучение за работа и подкрепа на деца жертви на насилие.  

 Институт по социални дейности и практики благодари на:

Асоциация “Родители

Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин

Ресурсен център София

Сдружение “Самаряни” – Стара Загора

Сдружение “SOS Детски селища-България

Фондация „Здраве и социално развитие

Фондация „Социални практики в общността”

Център за обществена подкрепа “Усмивка” – гр. Ямбол

Центровете за обществена подкрепа в София, Дупница и Провадия

Център “Мария” Горна Оряховица

за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца.

Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.