Специализираното помещение за изслушване на деца

Специализираното помещение за изслушване на деца

На 23.01.2012г. в специализираното помещение за изслушване на деца свидетели в СДВР се проведе разпит на дете във връзка с воденето на разследване по досъдебно производство.

Специалисти от ИСДП – Полина Павлова и Ирина Заркова осигуриха участие в разпита, като проведоха подготовка на детето и участваха съвместно с разпитващ инспектор ДПС в разговора с детето.