Специалисти от КСУДС в Пазарджик взеха участие в обучителен лагер за деца

Специалисти от КСУДС в Пазарджик взеха участие в обучителен лагер за деца

 Общо 9 деца от с. Огняново, община Пазарджик на възраст от 11 до 14 години, ученици в ОУ „Отец Паисий" с. Огняново, взеха участие в обучителен лагер за деца в рамките на международен проект за превенция на най-тежки форми на детски труд.

Децата бяха придружени от двама специалисти към КСУДС град Пазарджик - социален работник и ръководител сектор. Лагерът се състоя в периода от 22.08.2010г – 27.08.2010г.