Социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик участваха в работна среща по проект „Защитени деца в сигурни семейства"

Социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик участваха в работна среща по проект „Защитени деца в сигурни семейства

  На 16.07.2010г. социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик участваха в работна среща по проект „Защитени деца в сигурни семейства" на фондация „За нашите деца". Срещата се проведе в Център за обществена подкрепа „Св. София" в гр. София.

Водещ на срещата беше д-р Галя Маркова – обучител по настоящия проект и част от изследователския екип по проекта. Целта на събитието беше да бъде уточнен срока за тестване на изготвените по проекта стандарти, да се уточни формата на тестовете, да се уточнят експертите, които ще тестват тези стандарти.